Familiehulp: persoonlijk en professioneel

Indicatie en eigen bijdrage

Voor huishoudelijke hulp heeft u een Wmo-indicatie nodig en betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. Afhankelijk van de gemeente waar u woont zal deze bijdrage worden geïnd door het CAK, de gemeente of door Stichting Familiehulp.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het CAK via 0800 – 1925 (gratis) of www.hetcak.nl